Romatoid Artrit: Tedavi başarısı hastanın daha önceden kortizon ya da immünsüpresif tedavi alıp almadığı ile çok alakalıdır. Kortizon kullanımı olan hastalarda %3-5 oranında tedaviye hiç yanıt alınamazken bazen de sadece basit ağrı kesiciler ile idame edebilecek seviyeye ulaşılabilmektedir. Daha önce kortizon vb ilaç almamış ve eklemlerde ciddi deformite gelişmemiş hastalarda 15-35 seansta şikayet ve bulgularda yatışma sağlanabilmektedir.

Dejeneratif Artrit (Osteoartrit / Artrozlar): Lazer, enflasmasyonu geçirme dışında kıkırdak gelişimini artırıp eklem fizyolojisini düzenleyerek artrotik gelişmeyi durdurur ve geriletir.

Fibromiyalji: Yeni vakalarda 10-20 seans, kronik vakalarda 25-35 seansta lazer ile kontrol altına alınır.

De Quervain Tenosinoviti, Karpal tünel Sendromu ve Tuzak Nöropatileri: Bu hastalıklarda lazer ile tam rahatlama sağlanır. 10-20 seansta kontrol sağlanır. Ancak kortizon tedavisi alanlarda bu süre daha uzun olabilir.

Aseptik Nekrozlar (Perthe’s) : Başlangıç aşamasında tespit edilmiş ise daha hızlı ve tam sonuç alınır. Kemiklerde destrüksiyon var ise protez gereksinimi 5-10 yıl geciktirilebilir.

Tenosinovit, Tendinit ve Fasiit: Kasların kemiklere yapışma noktası olan tendon ve bağların hastalıklarıdır. 10-20 seansta tamamen iyileşir.

Kırıklar: Lazer tedavisi kırık iyileşmesini çok hızlandırır. Özellikle dolaşım yetmezliği olanlar, parçalı kırıklar, diyabet gibi metabolik hastalığı olanlar ve yaşlılardaki riskli kırıklarda hızla ossifikasyon sağlanır ve yalancı eklem oluşumu ya da yanlış kırık kaynaması riski ortadan kalkar.

Adhezif Kapsülit, Eklem Kontraktürleri: Eklem müdahalelerinden hemen sonra lazer uygulaması uygulanır ise yapışıklık minimale iner. Alçı sonrası oluşan hareket kısıtlılıkları lazer uygulaması ile çok çabuk düzelir.