Lazerin Vücut Üzerindeki Etkileri

•     Hücresel bazda ATP sentezinin arttırılması ve membran permeablitesi üzerinde düzenleyici etki,

•     Yeni hücre yapımının stimulasyonu (rejenerasyon),

•     Işınlanan bölgede kan dolaşımının ve yeni damar oluşumunun arttırılması,

•     Güçlü ağrı kesici ve antienflamatuar etki,

•     Lenfatik dolaşımı artırıcı, ödem çözucü etki,

•     Vücut savunmasında önemli yeri olan beyaz kürelerin mikrop yeme (fagositoz) yeteneğinde artma,

•     Savunmada önemli olan immünglobulinlerin sentezinde artma,

•     Kas spazmını çözücü etki,

•     Kemik iliğini uyararak kan yapımının arttırılması,

•     Kırık iyileşmesinin hızlandırılması,

•     Hasarlanmış sinirlerde yenilenmenin artırılması, sinir iletimini arttırma.

•     Virüs öldurücü etki,

•     Akupunktur uygulamasında altın iğneye benzer etki v.s.