Orjini ne olursa olsun bütün yaralarda klasik tedavilere kıyasla süratle yara iyileşir. Düşük enerji seviyeli lazerlerin biyostimülatif etkileri birçok otör tarafından enzimatik, immunolojik, elektron mikroskobu ve kontrollü çalışmalarla kanıtlanmıştır. Doku fizyolojisinin ileri derecede bozulmuş olduğu osteoradyonekrozlar, bifosfanat nekrozları, osteomiyelit, alveolit gibi ağız yaralarında kısa sürede sonuç alınmaktadır.