Felçler: Felç terimi çeşitli nedenlere bağlı olarak (ki bu grupta beyin kanamaları, beyin damar tıkanıklıkları, omurilik yaralanmaları yer alır) beyin, omurilik veya omurilikten çıkan sinirlerin fonksiyon kaybını ifade eder. Lazer ile doğrudan sinir hücreleri uyarılarak sağlam potansiyel sinirlerin kısa sürede aktive edilmesi, zarar gören sinir hücrelerinin ise fizyolojilerinin mümkün olduğunca ve kısa sürede normale döndürülmesi hedeflenir. Travmatik sinir zedelenmelerinden sonra ise akson rejenerasyonu hızlandırılak sinir bütünlüğü sağlanabilmektedir; fibrozis ve gliozis minimal düzeye indirilebilmektedir.

Yüz Felci ( Bell’s Palsi): Şayet sinirde kopma, kesilme gibi anatomik devamlılığı engelleyen bir durum yok ve ilk 8-10 günde tedaviye başlanır ise tam olarak düzelebilir. Daha geç başlanan vakalarda süre uzamaktadır. Şayet kortizon kullanılmış ise gelişme çok yavaş olur. Yine bir yıldan eski vakalarda gelişme daha yavaş olmaktadır.

Serebral Palsi (CP, Spastik Çocuk) Serebral palsi çocuklarda beynin gelişim süresi içinde etkilenmesi ile ortaya çıkan ve hareket, zeka, algılama, entellektüel fonksiyonlarda bozukluk ile karakterize bir hastalıktır. Özellikle çiğneme ve yutma fonksiyonunun iyi olduğu hafif ve orta derecede etkilenmiş spastik ve flask tip serebral palsililerde önemli kazanımlar elde edilmektedir.

Nöropatiler: Çeşitli nedenlere bağlı nöropatilerde (toksik, diyabetik) 10-12 seansta önemli miktarda rahatlama sağlanmakta, daha eski vakalarda ise daha uzun sürede sonuç alınmaktadır.

Yara iyileşmesi: Daha önce de belirttiğimiz gibi lazer ilk kez yara iyileşmesinde kullanılmış ve diğer tedaviler ile kıyaslanmayacak derecede iyi sonuçlar alınmıştır. Doku fizyolojisinin ileri derecede bozulmuş olduğu diyabetik ülserasyonlar, derin yatak yaraları, radyonekrozlar, sitostatik ve sitotoksik ilaç ekstravazasyonuna bağlı yaralarda iyileşme olmaktadır. Ciddi doku kayıplarında doku nakli yapılacaksa bile nakil öncesi ve sonrasında lazer uygulaması greftin süratle tutmasını sağlayacak, enfeksiyon ve greft reddi olasılığını ortadan kaldıracaktır.

Oligoastenospermi: Gerek sperm sayısında gerekse sperm kalitesinde önemli düzelmeler sağlanmaktadır. Sayı yeterli olup hareket ve şekil bozukluğu olanlarda lazer ile anomali oranı çok azalmakta ve hareket şekli düzelmektedir.

BEL VE BOYUN FITIKLARI

Kırmızı ve infrared lazer ışığı yayan plakaları, fıtık gelişen bölgede cilt üzerindeki reseptörleri uyarak beynin bu bölgeden haberdar olmasını ve akabinde bu bölgede mevcut olan disk patolojisine yönelik iyileştirme mekanizmasını harekete geçirmesini sağlamakta ve o bölgedeki hücrelerin çalışmasını düzenlemektedir. Ortalama tedavi süresi 25-35 seans olmakla birlikte vakanın ağırlığına göre bu sayı 70 seansa kadar artabilmektedir. Özellikle daha önceden ameliyat olanlarda seans sayısı uzamaktadır. Genellikle ilk 7-10 gün her gün, ardından 10 seans gün aşırı tedavi verilip ardından aynı tedavi planı ile 10ar – 15’er seanslık periyotlar halinde ve her periyot arası iki-dört hafta olacak şekilde tedaviye devam edilmektedir. Her bir seans 20 dakika sürmektedir. Bu esnada hasta rahatsız edici birşey hissetmemektedir. Şikayetlerin düzelmesi zaman alabilmektedir. Öncelikle düzelen bulgu/şikayet kas güçsüzlüğüdür ve %70-80’in altındaki kayıplar 3-12. Seanslarda tamamen düzelir. Uyuşma-yanma ve kalınlık farklarının düzelmesi tedavi bittikten sonra 3. Aya kadar uzayabilmekte, 4-5 ay sonra refleks bozukluğu düzelmektedir. Ağrı durumu ise farklılık göstermektedir. Ağrı, tedavi süresince artıp azalma şeklinde dalgalı bir seyir izleyebilmekte, tedavi seansları bittikten sonra da devam edebilmektedir. Sadece bacak ağrısı ile gelen hastada bel ağrısı başlayabilmekte ya da bel ağrısı ile gelen hastada bacak ağrısı başlayabilmektedir. Ancak tedavi tamamen sonlandığında, ağrı da ortadan kalkmaktadır. Bu durumun hastaları tarafından bilinmesi tedaviye uyum açısından özellikle önemlidir. Genelde ağrısı çok olmayan hastalarda ağrı başlamakta, şiddetli ağrıyla gelen hastalarda ağrı daha hızlı azalmaktadır. Hastalar ağrıların mutlaka geçeceğini bilmelidirler..