İmplant, gömülü 20 yaş dişi çekimi ve benzer cerrahi işlemler sonrası oluşan nervus alveolaris inferior, nervus lingualis ve nervus infraorbitalis parestezisi veya hiperestezisinde  non-invaziv ve etkin bir tedavi yöntemidir.  Travma sonrası sinirde tam kesi (kopma) oluşmamış ve 3 aydan fazla zaman geçmemiş ise tama yakın fonksiyon kazanımı sağlanır.

Düşük enerji seviyeli lazer, travma yerinde fibrosiz oluşumunu minimize ederken, akson rejenerasyonunu hızlandırır.