İmplant, gömülü 20 yaş dişi çekimi ve benzer cerrahi işlemler sonrası oluşan nervus alveolaris inferior, nervus lingualis ve nervus infraorbitalis parestezisi veya hiperestezisinde  non-invaziv ve etkin bir tedavi yöntemidir.  Travma sonrası sinirde tam kesi (kopma) oluşmamış ve 3 aydan fazla zaman geçmemiş ise tama yakın fonksiyon kazanımı sağlanır.

Düşük enerji seviyeli lazer, travma yerinde fibrosiz oluşumunu minimize ederken, akson rejenerasyonunu hızlandırır.

downgrade from turbotax deluxe to free download how to download lowest price turbotax deluxe 2018 where turbotax freedom edition vs deluxe file income tax returns turbotax deluxe no state $29.99 w coupon can i get turbotax premier 2018 best buy